පළාත් සභා මැතිවරණය පවත්වන්නැයි ඉල්ලා ගම්මන්පිල මහතා අලුත්කඩේ ශේෂ්ඨාධිකරණයට - Best of Utube!!! Youtube Filme, Youtube Music, Dokus, kompletter Film oder ganzer Film. Hier finden Sie die besten Videos auf utube!!!!පළාත් සභා මැතිවරණය පවත්වන්නැයි ඉල්ලා ගම්මන්පිල මහතා අලුත්කඩේ ශේෂ්ඨාධිකරණයට von Sinhala Sri Lanka   2 weeks ago

230 views

7 Likes   1 Dislikes

පළාත් සභා මැතිවරණය වහාම පවත්වන්නැයි ඉල්ලා පිවිතුරු හෙළ උරුමය පක්ෂ නායක නීතිඥ උදය ගම්මන්පිල මහතා 2017.10.06 කොළඹ අළුත්කඩේ ශේෂ්ඨාධිකරණයට පැමිණීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත දැක්වු අදහස්
Subscribe to Sinhala Sri Lanka.
ඔබ ප්‍රදේශයේ පුවත්, ඔබට සිදුවු අසාධාරණයක් ජනමාධ්‍යට වාර්තාකරගැනිමට සම්බන්ධ​ කරගන්න...

Facebook Page - https://www.facebook.com/SinhalaSriLanka.LK
__

#SinhalaSriLanka
#සිංහල ශ්‍රී ලංකා
#සිංහලශ්‍රීලංකා
#Sinhala Sri Lanka
#SriLanka
#SinhaleSriLanka
"Sinhala Sri Lanka"
"සිංහල ශ්‍රී ලංකා"

Sinhala, Sinhala Sri Lanka, Sri Lanka, Sinhala News, Sinhala Gossip, Sinhala Sindu, Sri Lanka Funny Video Clips, Sri Lanka News & Politics, Sinhala PuwathKommentare