මිගහකිවුල ඇළක ජලය අතුරුදන් වෙන හැටි - Best of Utube!!! Youtube Filme, Youtube Music, Dokus, kompletter Film oder ganzer Film. Hier finden Sie die besten Videos auf utube!!!!මිගහකිවුල ඇළක ජලය අතුරුදන් වෙන හැටි von Sinhala Sri Lanka   1 month ago

5,839 views

29 Likes   3 Dislikes

මීගහකිවුල කෝමාරීක ගොවි ජනපදයට දියවර සපයන ප්‍රධාන ඇළ මාර්ගයේ වැල්ලේවෙල ඩී-02 ප්‍රධාන අතුරුඇළ මැද ඊයේ (14දා) සවස අඩි 15 ක පමන විෂ්කම්භයෙන් යුතුව විශාල ගිලා බැසීමක් සිදුව තිබේ. ඇළ මාර්ගය ඔස්සේ ගලා යන ජලය ඒ තුළට ගලා ගොස් අතුරුදන් වේ.


Subscribe to Sinhala Sri Lanka.
ඔබ ප්‍රදේශයේ පුවත්, ඔබට සිදුවු අසාධාරණයක් ජනමාධ්‍යට වාර්තාකරගැනිමට සම්බන්ධ​ කරගන්න...

Facebook Page - https://www.facebook.com/SinhalaSriLanka.LK
__

#SinhalaSriLanka
#සිංහල ශ්‍රී ලංකා
#සිංහලශ්‍රීලංකා
#Sinhala Sri Lanka
#SriLanka
#SinhaleSriLanka
"Sinhala Sri Lanka"
"සිංහල ශ්‍රී ලංකා"

Sinhala, Sinhala Sri Lanka, Sri Lanka, Sinhala News, Sinhala Gossip, Sinhala Sindu, Sri Lanka Funny Video Clips, Sri Lanka News & Politics, Sinhala PuwathKommentare