NHỮNG TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG VÁC VAI HIỆN ĐẠI NHẤT THẾ GIỚI (MANPADS Man-portable air-defense system) - Best of Utube!!! Youtube Filme, Youtube Music, Dokus, kompletter Film oder ganzer Film. Hier finden Sie die besten Videos auf utube!!!!NHỮNG TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG VÁC VAI HIỆN ĐẠI NHẤT THẾ GIỚI (MANPADS Man-portable air-defense system) von CHIP CÔ ĐƠN   3 years ago

317,644 views

639 Likes   148 Dislikes

Vũ khí phòng không vác vai (MANPADS) là khắc tinh của máy bay hoạt động tầm thấp. Điều nay đã được chứng minh qua rất nhiều cuộc chiến tranh. Chính vì thế mà các cường quốc vũ khí đều rất chú trọng trong việc nghiên cứu phát triển loại vũ khí phòng không này. Tiêu biểu cho vũ khí phòng không vác vai chính là các hệ thống tên lửa phòng không vác vai. Chương trình Tạp chí KHQS ngày 23/4/2017 mời quý vị và các đồng chí cùng chúng tôi tìm hiểu về loại vũ khí này và cùng điểm danh những tên lửa phòng không vác vai mạnh nhất thế giới.Kommentare