කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ මතුව ඇති තත්ත්වය - මහා ශිෂ්‍ය සංගමයේ ලේඛම් සුජිත් දිල්‍ෂාන් - Best of Utube!!! Youtube Filme, Youtube Music, Dokus, kompletter Film oder ganzer Film. Hier finden Sie die besten Videos auf utube!!!!කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ මතුව ඇති තත්ත්වය - මහා ශිෂ්‍ය සංගමයේ ලේඛම් සුජිත් දිල්‍ෂාන් von Sinhala Sri Lanka   2 months ago

626 views

3 Likes   9 Dislikes

කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ මතුව ඇති තත්ත්වය පිළිබඳව අදහස් දක්වන මහා ශිෂ්‍ය සංගමයේ ලේඛම් සුජිත් දිල්‍ෂාන්.

කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යා පීඨයට වසර පනහක් පිරීම නිමිත්තෙන් එම විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යා පීඨ විසින් “විද්‍යා” නමින් ප්‍රදර්ශනයක් සංවිධානය කළ අතර එයට විරෝධය දැක්වූ කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලයේම මහා ශිෂ්‍ය සංගමය ප්‍රදර්ශනයට කඩා වැදි එය කඩාකප්පල් කර තිබු අතර ප්‍රදර්ශනය සදහා සම්පත් දායකයන් ලෙස පැමිණි නාවික හමුදාවේ ඉංජිනේරු කණ්ඩායම් වලට විරෝධය පා ඔවුන් හරවා යවා තිබීමද විශේෂත්වයක්

Subscribe to Sinhala Sri Lanka.
ඔබ ප්‍රදේශයේ පුවත්, ඔබට සිදුවු අසාධාරණයක් ජනමාධ්‍යට වාර්තාකරගැනිමට සම්බන්ධ​ කරගන්න...

Facebook Page - https://www.facebook.com/SinhalaSriLanka.LK
__

#SinhalaSriLanka
#සිංහල ශ්‍රී ලංකා
#සිංහලශ්‍රීලංකා
#Sinhala Sri Lanka
#SriLanka
#SinhaleSriLanka
"Sinhala Sri Lanka"
"සිංහල ශ්‍රී ලංකා"

Sinhala, Sinhala Sri Lanka, Sri Lanka, Sinhala News, Sinhala Gossip, Sinhala Sindu, Sri Lanka Funny Video Clips, Sri Lanka News & Politics, Sinhala PuwathKommentare