හම්බන්තොට විරෝධතාවය උණුසුම් - Sinhala Sri Lanka - Best of Utube!!! Youtube Filme, Youtube Music, Dokus, kompletter Film oder ganzer Film. Hier finden Sie die besten Videos auf utube!!!!හම්බන්තොට විරෝධතාවය උණුසුම් - Sinhala Sri Lanka von Sinhala Sri Lanka   2 months ago

1,155 views

28 Likes   0 Dislikes

Police used tear gas and water cannons to disperse protesters opposite the Indian Consulate Office in Hambantota.

The protest was organized by members of the ‘Joint Opposition’ including MP Namal Rajapaksa, against the agreement to handover operations of the Hambantota port and Mattala airport to two foreign companies.

The protest was scheduled to be held near the Mattala Airport today, however the venue was changed to Indian consulate in Hambanota after police had obtained a court order preventing any protests being held near the airport.

The protesters accuse the government of attempting to sell state assets to foreign countries.

The Hambantota port is to be operated by a Chinese company while Mattala Airport will be operated by an Indian company.

Disclaimer: All the comments will be moderated by the AD editorial. Abstain from posting comments that are obscene, defamatory or slanderous. Please avoid outside hyperlinks inside the comment and avoid typing all capitalized comments. Help us delete comments that do not follow these guidelines by flagging them(mouse over a comment and click the flag icon on the right side). Do use these forums to voice your opinions and create healthy discourse.

Subscribe to Sinhala Sri Lanka.
ඔබ ප්‍රදේශයේ පුවත්, ඔබට සිදුවු අසාධාරණයක් ජනමාධ්‍යට වාර්තාකරගැනිමට සම්බන්ධ​ කරගන්න...

Facebook Page - https://www.facebook.com/SinhalaSriLanka.LK
__

#SinhalaSriLanka
#සිංහල ශ්‍රී ලංකා
#සිංහලශ්‍රීලංකා
#Sinhala Sri Lanka
#SriLanka
#SinhaleSriLanka
"Sinhala Sri Lanka"
"සිංහල ශ්‍රී ලංකා"

Sinhala, Sinhala Sri Lanka, Sri Lanka, Sinhala News, Sinhala Gossip, Sinhala Sindu, Sri Lanka Funny Video Clips, Sri Lanka News & Politics, Sinhala PuwathKommentare