හම්බන්තොට විරෝධතාවය අතරතුරේදී පොලිස් පහරකෑමකට ලක්වූ සමාජ ජාල මාධ්‍යවේදියා - Best of Utube!!! Youtube Filme, Youtube Music, Dokus, kompletter Film oder ganzer Film. Hier finden Sie die besten Videos auf utube!!!!හම්බන්තොට විරෝධතාවය අතරතුරේදී පොලිස් පහරකෑමකට ලක්වූ සමාජ ජාල මාධ්‍යවේදියා von Sinhala Sri Lanka   2 months ago

3,260 views

22 Likes   3 Dislikes

ඊයේ දිනයේ පොලිස් පහර දීමකට ලක්ව ප්‍රතිකාර ලබන සූ බණ්ඩාරගේ සුවදුක් විමසීමට නාමල් රාජපක්ෂ සහ ඩී. වී. චානක මහත්වරුන් පැමිණීම.


Subscribe to Sinhala Sri Lanka.
ඔබ ප්‍රදේශයේ පුවත්, ඔබට සිදුවු අසාධාරණයක් ජනමාධ්‍යට වාර්තාකරගැනිමට සම්බන්ධ​ කරගන්න...

Facebook Page - https://www.facebook.com/SinhalaSriLanka.LK
__

#SinhalaSriLanka
#සිංහල ශ්‍රී ලංකා
#සිංහලශ්‍රීලංකා
#Sinhala Sri Lanka
#SriLanka
#SinhaleSriLanka
"Sinhala Sri Lanka"
"සිංහල ශ්‍රී ලංකා"

Sinhala, Sinhala Sri Lanka, Sri Lanka, Sinhala News, Sinhala Gossip, Sinhala Sindu, Sri Lanka Funny Video Clips, Sri Lanka News & Politics, Sinhala PuwathKommentare