ભોણાની રીક્ષાએ મોમાને ખવડાવ્યો મેથીપાક | BHANA NI RIKSHA A MAMA NE KHAVRAVYO METHIPAK | NEW COMEDY - Best of Utube!!! Youtube Filme, Youtube Music, Dokus, kompletter Film oder ganzer Film. Hier finden Sie die besten Videos auf utube!!!!ભોણાની રીક્ષાએ મોમાને ખવડાવ્યો મેથીપાક | BHANA NI RIKSHA A MAMA NE KHAVRAVYO METHIPAK | NEW COMEDY von jogmaya tiger   10 months ago

3,565,184 views

9,560 Likes   2,420 Dislikes

આ વિડિયો ફક્ત મનોરંજન માટે છે.આ વિડિયોને વાસ્તવિકતા થી કોઈ જ સબંધ નથી. ..
-------------------------------------------
જોગમાયા ટાઈગર ગ્રુપ અબાસણા
એકટીંગ :- રાકેશજી ઠાકોર, ભરતજી ઠાકોર, પ્રવિણજી ઠાકોર, પિ.જે ઠાકોર, સંજય ઠાકોર , ભરતજી .એમ ઠાકોર, લાલજી ઠાકોર
કેમેરામેન:- રણજીતસિંહ ઠાકોર
એડિટિંગ :- રણજીતસિંહ ઠાકોર, પિ.જે ઠાકોર
ટેકનીકલ :- પિ.જે ઠાકોર
સ્ટોરી:- જોગમાયા ટાઈગર ગ્રુપ અબાસણા
Director - Producer
Pintuji (P.J) - Ranjitsingh (Mejar)
Follow Facebook page 👇🏼👇🏼👇🏼
https://www.facebook.com/Jogmaya-tiger-460650167668832/
-------------------------------------------
_________________________
જય માતાજી
જય જોગમાયા
જય આશાપુરા માતાજી
BEST OF LUCK
THANKS FOR WATCHINGKommentare