Christmas 2018 - (4) - Emergency District - Diggy's Adventure Guide - Best of Utube!!! Youtube Filme, Youtube Music, Dokus, kompletter Film oder ganzer Film. Hier finden Sie die besten Videos auf utube!!!!Christmas 2018 - (4) - Emergency District - Diggy's Adventure Guide von Azerate   11 months ago

8,591 views

4 Likes   6 Dislikes

04:41 Bring a doughnut to the police chef / Przynieś pączka szefowi policji
06:22 Bring a doughnut to the firefighters chef / Przynieś pączka szefowi strażaków
06:40 Find santa outfit parts around / Znajdź części ubrania mikołaja
08:54 Decorate the fire trucks / Ozdób wozy strażackie
09:54 Fix the pipes / Napraw rury
12:01 Fix all the speakers on the walls / Napraw wszystkie głośniki na murach
19:50 How to get the final 2 tiles (NOT ON THE VIDEO): Talk to a detective guy in the other room. He will ask you to bring him a comb. This will make the police officer to move and unblock the way to the 2 final tiles.
19:50 Jak dostać się do ostatnich 2 kostek (BRAK ROZWIĄZANIA NA FILMIE): Porozmawiaj z detektywem w innym pokoju, poprosi Cię o przyniesienie grzebienia. To spowoduje, że policjant odsunie się i odblokuje drogę.Kommentare