Valentine 2018 - (7) - Roboflowers Inc. Headquarters - Diggy's Adventure - Best of Utube!!! Youtube Filme, Youtube Music, Dokus, kompletter Film oder ganzer Film. Hier finden Sie die besten Videos auf utube!!!!Valentine 2018 - (7) - Roboflowers Inc. Headquarters - Diggy's Adventure von Azerate's Diggy's Adventure Help   11 months ago

174,233 views

170 Likes   66 Dislikes

02:16 Code to the door on the left: III, I, II, IV / Kod do drzwi po lewej: III, I, II, IV
03:55 Code to the door on the right (top to bottom): X, III, V, IX/ Kod do drzwi po prawej (Od gory do dołu): X, III, V, IX
07:05 Key to the treasure part / Klucz do części skarbu
07:28 Treasure Part 4 / Część Skarbu4
12:29 The code to this door is 5 1 2 8 / Kod do tych drzwi to 5 1 2 8
15:11 Grey numbers are the sum of all red numbers that touch the gret one / Liczby na szarym są sumą wszystkich liczb na czerwonym stykających się z danym polem
16:14 The previous rule of grey and red numbers still applies, but from now on you need to substract the blue number from the red number before adding it to other red numbers. Put the video to full screen and enable highest possible quality if you cannot see the numbers on the video.
Poprzednia zasada szarych I czerwonych liczb wciąż obowiązuje, ale od teraz musisz odjąć liczbę niebieską od liczby czerwonej, zanim dodasz liczbę czerwoną do innych czerwonych. Ustaw film na pełny ekran i zwiększ jakość video do max, jeśli masz problem z ostrością.
25:05 Click the buttons in the following order: Sombrero, Teddy Bear, Horseshoe, Guitar / Klikaj przyciski w następującej kolejności: Sombrero, Miś, Podkowa, Gitara
29:01 Arrange the steel balls according to Florian’s instructions / Ułóż stalowe kule wg. Instrukcji Floriana
38:20 Final riddle solution / Rozwiązanie ostatniej zagadkiKommentare